Praktijkverklaring

Praktijkverklaring

Opstap naar werk met de mbo-praktijkverklaring

Bedrijven hebben dringend behoefte aan gekwalificeerde medewerkers. Maar in de huidige krapte op de arbeidsmarkt zijn deze niet zo eenvoudig te vinden. Leren in de praktijk kan helpen om mensen weer mee te laten doen. Maar voor sommigen is het behalen van een volledig mbo-diploma of een mbo-certificaat nog een brug te ver. Voor deze groep verkennen we de kansen die een praktijkverklaring biedt. Samen met erkende leerbedrijven en onderwijsinstellingen werken we aan een aantal pilots. Het doel van deze pilots is werkzoekenden zonder diploma te kwalificeren voor werkprocessen die aansluiten op werkgeverseisen in de arbeidsmarkt. Door het volgen van een leerwerktraject kunnen zij een mbo-praktijkverklaring behalen.

Hoe werkt het en hoe komt een mbo-praktijkverklaring tot stand?

Veel werkzoekenden met afstand tot de arbeidsmarkt zijn vaak beter af met leren in de praktijk. Speciaal voor hen is bij Sligro de Leerlijn Assistent Verkoop opgezet. Allereerst worden de kandidaten voor deze Leerlijn door DZB Leiden geselecteerd. Vervolgens gaan zij aan de slag. De ontwikkelstappen zijn heel duidelijk: per stap, ook wel werkproces genoemd, ontvangt de leerling een praktijkverklaring. Pas als de ene stap is afgerond, wordt met een nieuwe gestart. Heel overzichtelijk en praktisch. Sligro toetst als erkend leerwerkbedrijf op onderdelen van de mbo- kwalificatiestructuur. Op deze manier ontwikkelt een kandidaat zich in het vakgebied en kan hij uitstromen met een mbo-erkende praktijkverklaring. 

Voor maatschappelijk betrokken werkgevers is het doel tweeledig: zij helpen werkzoekenden zich te ontwikkelen naar werk. Ook ondersteunen zij hun branche door nieuwe werknemers vak-vaardigheden aan te leren.

Waaraan moet een kandidaat voor een Leerlijn bij Sligro voldoen?

  • Vriendelijk en gastvrij, gemotiveerd
  • Fysiek in orde
  • Een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) kunnen overleggen

Meer weten? 

Lees hier over het project en de ervaringen van John, die bij Sligro met succes een leerlijn heeft gevolgd. 


Bent u op zoek naar personeel met een mbo-praktijkverklaring? Of bent u benieuwd naar de mogelijkheden om deze vorm van praktijkleren uw bedrijf aan te bieden? 

Neem dan contact met ons op via uw contactpersoon bij DZB Leiden of via info@dzb.nl.